dimecres, 7 de maig del 2008

Molí de la Verneda

Riu avall després del Molí del Soler trobem el de la Verneda. Era un molí important amb més d’una mola, ja que el cabal de la Riera Major i la gran bassa que tenia li ho permetien. Els masovers de la casa, fins que la varen deixar als anys setanta feien de pagesos ja que el molí com es de suposar no funcionava. Mentre hi va haver masovers la maquinaria del molí es va conservar completament i en bones condicions, però amb l’abandonament algú va aprofitar per endur-se el que hi havia i a mes s’hi va provocar un incendi que ho va destruir tot. Ara, de l’antic molí només queda la bassa i les quatre parets de l’edifici, ja que amb l’incendi va caure la teulada. La masoveria que hi te adossada comença a accelerar el seu enrunament per que no es fa res per aturar-lo, encara que la veritat sigui dita la construcció no presenta cap element destacable un cop desaparegut el molí, a no ser l'antiguitat que pugui tenir.

La masoveria enganxada al molí.


Vistes de l'interior a on s'han sostret diferents elements.Les portes i finestres de la casa tenen les llindes de fusta.

Edifici on hi havia la maquinaria del molí.

Dues sortides d'aigua de la bassa cap a la maquinaria.

La gran bassa del molí.