dissabte, 25 de juliol del 2009

El Pendís (Sant Joan de Fàbregues)

A l’antic terme de Sant Joan de Fàbregues pertanyia aquesta antiga casa, El Pendís. Situada sota la cinglera, consta d’un edifici principal i de tres més d’auxiliars entre els que destaca la pallissa.
El nom ja apareix el 1553 en que hi vivia Joan Pendís però es més antiga. En una de les finestres hi ha gravat 1885 segurament la darrera reconstrucció. Te una bonica porta dovellada encara que una mica malmesa al igual que la finestra que hi ha a sobre. L’estat general es bastant bo i no sembla en perill imminent de ruïna.

Situació sota els cingles.

La casa amb la pallissa reconvertida.

Façana amb la porta i una treballada finestra a sobre.

Detall de la finestra.

La porta reflecteix el pas del temps.

Finestra amb el gravat 1885.

A part de la façana les altres parets no tenen res remarcable.
Edifici auxiliar.


divendres, 17 de juliol del 2009

Can Parcet (Sau)

A la dreta del camí de La Riba a Rupit en l’anomenat Pla de la Devesa trobem Can Parcet que consta de dues edificacions adossades i amb una torre rectangular a ponent. La part mes gran es de planta baixa, pis i golfes i la porta, en un costat de la façana, és rectangular amb pedres ben treballades. Les finestres tenen totes l’ampit de pedre menys una que es de maons. Quan a la part adossada posteriorment i que conté la torre es de factura més senzilla amb una porta d’arc escarcer en bastant mal estat i es de planta baixa i pis.
Com a curiositat i ha una finestra datada el 1786 que segurament es de la darrera reforma que s’hi va fer.
No s’ementa en els fogatges del 1479 ni en els de 1553 i tampoc a les referències de l’Arxiu Episcopal però l’aspecte de la casa es prou antic com per fer suposar un canvi en el nom del propietari rao per la qual no surt en tots aquests documents. Actualment està habitada.

La casa amb Vilanova al fons amb el pantà de Sau al Mig.


Detall d'una finestra.

Part afegida on destaca la torra.

Cabana.


dimarts, 7 de juliol del 2009

Les Planes (Sant Sadurní)

Les Planes la trobem a mig camí de la carretera que va de Bojons al Pont de Malafogassa. Era una masoveria del Mas Crivillers.
La darrera família que hi va viure era molt nombrosa, tenia deu fills, que en morir el pare es varen escampar per la comarca als anys seixanta, abandonat la feina de pagès per les noves ocupacions que anaven sortint en aquesta època.
Actualment està llogada i això ajuda a conservar la integritat de la construcció encara que s’hi hauria d’actuar de manera més decidida per afiançar-ne l’estructura.

La casa des de la carretera de Malafogassa a Vilanova.

divendres, 3 de juliol del 2009

Fogueres (Sant Andreu de Bancells)

Situada al costat de l’antic Camí Ral de Vic a Girona passant pel Pont de Malafogassa i prop de Sant Andreu de Bancells, Fogueres es una masia abandonada al anys seixanta que actualment serveix per tancar-hi bestiar segons l’època de l’any.
Es una casa gran de planta baixa, pis i golfes a mes de diferents estànces d’us agricola per sota la planta baixa que es varen fer aprofitant el desnivell del terreny i que va tenir diferents ampliacions . Hi ha noticies des de l’any 1432 però se suposa que es anterior. Als fogatges de 1553 hi apareix com a propietari en Pere Folgueres i hi ha diferents anys gravats en pedres, 1775 en una porta i 1855 en el forn .
A la façana hi trobem una porta amb arc escarser descentrada que dona entrada a un corredor al final del qual trobem la cuina. Accedir a les plantes superiors es ja impossible perqué han caigut bona part dels sostres i amb ells les escales que hi portaven.
Davant la casa hi ha la masoveria, que es un edifici molt mes reduït i que conté també algunes dependències auxiliars.
Com a curiositat comentar que la porta te gravada a dalt una creu esvàstica curvilinea anomenada “lauburu”en vasc i que actualment es un dels simbols més representatius d’aquest poble. Potser algun dels seus antics propietaris tenia ascendència vasca.

Vista de la casa des del camí ral en direcció a Collsabena.

Vista de lluny la part principal sembla en bon estat.

Porta amb l'esbàstica vasca.

Masoveria del davant.

L'interior està molt malmès.

El forat a l'aigüera dona entendre que d'alguna manera hi havia aigua corrent.

El forn am l'any 1855 gravat.

La casa pel cantó de migdia.

A prop hi ha aquesta mina.