dijous, 5 de setembre del 2013

Can Galzeràn (Espinelves)

A tocar Can Pau Xic, que encara està habitada, hi ha les restes de Can Galzeràn de la que nomès queda el que veieu. Era una casa molt petita i sense res remarcable.dijous, 29 d’agost del 2013

Can Valentí (Espinelves)

Sortint d’Espinelves direcció Arbucies a ma esquerra hi ha la petita casa de Can Valentí. Una masia de reduïdes dimensions que havia estat rehabilitada però que la teulada s’ha esfondrat en part, tot i que per dimensions no hauria set massa complicat conservar-la. Es una casa sense quintà o molt reduït en que els seus habitants viurien de treballar per altre masies del voltant.


Es troba al costat de la carretera
dimecres, 14 d’agost del 2013

Cubells (Espinelves)

Al costat de la carretera que va d’Espinelves a Viladrau s’aguanten encara algunes parets de Cubells, una petita masia sense res remarcable abandonada als anys cinquanta. Recentment s'ha netejat el terreny segurament per fer-hi alguna plantació i es pot apreciar millor el que queda de la casa.


dilluns, 27 de maig del 2013

Cal Barreter (Sant Hilari)

A Cal Barreter s’hi arriba per un camí  que surt de la carretera que va de Coll de Rabell a Sant Hilari al costat dels Cortals. Ja comença a enrunar-se però encara està en relatiu bon estat segurament degut a les reduïdes dimensions que te ja que a sobre les minses corts que tenia a sota hi ha només una petita estança central que era la cuina i menjador amb una habitació a cada costat. Es de les cases petites que es poden trobar amb un quintà molt reduït i de mal treballar amb feixes estretes pel pendent tal com es pot veure en la fotografia aèria del 1956 i que contrasta amb els grans camps de les masies del pla dels Cortals.
 El forn es troba a la part de sota amb les corts.
L'estil de la llar de foc fa soposar que mes aviat es una casa de principis del segle passat.


Podria molt ben ser que fos la data de construcció.divendres, 3 de maig del 2013

Serra Brunquera (Susqueda)El Terme de Susqueda guarda ja engolida per la vegetació la casa de Serra Bronquera. Als anys cinquanta encara hi vivia gent en condicions de mera supervivència i  segons em va explicar una persona de la contrada  hi ha una persona que hi va viure que resideix a Anglès.
Per les poques restes que queden es pot deduir que deuria ser del segle XIX i la poca qualitat dels materials han fet que desaparegui completament en poc temps, però també podria ser una reconstrucció d'una casa anterior ja que el nom Serra Prohanquera surt esmentat al judici fet a Serrallonga al 1624 tal com ho refereix l'historiador Antoni Pladevall  en un article a Monografies del Montseny al 1995 en el que hi fa una transcripció de la declaració d'una testimoni al judici.
.I més, senyor me recordo que erem a la derreria de Janer me apar prop passat, que no ha molt temps, cert die que no’m recorda qual, jo’m trobava en una casa que és sobre la Serra de Prohanquera de Carós, en una caseta que hi ha cremada ab los dits Juan Sala, Pere Juan Puig de Viladrau y Jaume fadrí de Sau, armats de pedrenyals curts i llarchs, salvo lo dit Jaume fadrí que ere de quatre palms lo pedrenyal que portave, y jo y dit Juan Sala estàvem de mala gana, per masses castanyes havíem menjades per falta de pa, ahont varen arribar en Juan Sala Serrallonga, Sagimon Ferrer de Arbúcies, Henrich Vilacendra y lo Refilat, y en arribant cridaren grans crits de no moure al Rey, que a la veritat nos espàntarem per quant pensàvem eren officials del Rey, y aprés los conegueren y digueren que u feyen per veure com nos posaríem...

  La Casa es troba a poca distància del Prat d’en Serra, al costat del camí que va a Susqueda, una casa ja esmentada en el blog.