divendres, 26 d’agost del 2011

Can Regater (Castanyadell)

A l’antic terme de Sant Pere de Castanyadell i molt a prop de l’eslesia es troba la casa Can Regater. El nom no apareix en els fogatges de 1553 i fa suposar que deu ser del segle XVIII. La casa per la part del darrera està tocant a la muntanya per la qual cosa no hi te finestres. Es de planta baixa amb un pis i unes golfes sota teulada. A principis dels setanta de l’antiga masía nomes en quedaven restes de parets i era una ruina molt avançada però va canviar de propietari i es va procedir a una reconstrució total reutilitzant al màxim els materials antics
dissabte, 20 d’agost del 2011

Can Cardona (Sant Andreu)

Prop de Sant Andreu de Bancells, al començament del camí que davalla cap a Querós passant per l’Abadia i la Querosa hi ha Can Cardona, una petita masia ara totalment reformada però que guarda una bona semblança amb l’antiga edificació com es pot veure en la imatge no massa bona extreta d’una pel·lícula dels anys setanta. No era pas massa antiga, potser de finals del XVIII o principis del XIX que es quan se’n tenen les primeres notícies. Va ser abandonada als anys setanta per la família pagesa que hi vivia.

La casa actualment, on es pot veure que la restauració no va variar l'estructura que tenia els darrers temps tal i com es pot observar en el fotograma d'una pel·lícula de super vuit de principis dels setanta. L'única variació s'observa en la inexistència del porxo al fotograma antic.
dijous, 11 d’agost del 2011

Can Guilla (Fornils)

Ja només unes minses restes de parets i quasi ni el record, resten de Can Guilla. Masia de la Vall de Fornils i des de la qual es veu el Castell alineat amb La Triola i els cingles del Far com a decorat.
Una referència a la casa la trobareu al exaustiu article sobre La Donada que va publicar a la Revista Ausa, Toni Donada i que us transcric tot seguit perqué us feu una petita idea de la vida en aquesta casa i tantes altres en el seu temps.

Can Guilla (1890): Aquesta casa tampoc no la documentem fins molt tardanament, concretament en el mapa de les Guilleries de Juli Serra (1890). El mas es troba prop de la riera de Sallent, a la banda de Paderneres, poc més avall de la zona que hem inventariat, en un indret amb un fort pendent i molt rocós. Quan Quirze Parés va fer el seu estudi ja estava abandonada
de feia temps i en runes. Josep Berenguer em comentà que en una ocasió que es
van carbonar els seus boscos fins i tot va ser difícil trobar terra per a cobrir les
piles. De la duresa del lloc n’és una bona mostra la dita que recorda haver sentit
de petit, quan vivia a Rupit, adreçada a la canalla que no volia menjar: vuit dies a
Can Guilla hauries d’anar! El nom mateix ens fa pensar que no es tracta pas d’un
mas massa antic.
Les dimensions d'aquesta paret que es la de més longitud deixen veure les reduïdes dimensions de la casa que segurament seria de planta baixa.


El mapa de Juli Serra del 1890 i les indicacions de gent del pais ens varen permetre arribar a les restes molt amagades de la casa.