divendres, 26 d’agost del 2011

Can Regater (Castanyadell)

A l’antic terme de Sant Pere de Castanyadell i molt a prop de l’eslesia es troba la casa Can Regater. El nom no apareix en els fogatges de 1553 i fa suposar que deu ser del segle XVIII. La casa per la part del darrera està tocant a la muntanya per la qual cosa no hi te finestres. Es de planta baixa amb un pis i unes golfes sota teulada. A principis dels setanta de l’antiga masía nomes en quedaven restes de parets i era una ruina molt avançada però va canviar de propietari i es va procedir a una reconstrució total reutilitzant al màxim els materials antics