dijous, 24 de febrer del 2011

Fàbregues (Viladrau)

Als límits del terme de Viladrau i a tocar el de Sant Sadurní hi ha la masia de Fàbregues, nom degut a que hauria estat en algun temps una fàbrica, de paper segurament. Es una casa abandonada no fa massa anys, a principi dels vuitanta encara hi vivien. Te una bonica porta dovellada i alguns elements arquitectònics a les finestres. Al costat hi ha una edificació moderna amb un estil de torra senyorial de finals de segle XIX que es la casa dels amos de la masoveria.

Bonica porta d'entrada.

Treballada finestra en un lateral de la casa.

Escala que porta a un nivell superior per l'exterior.

Edifici dels propietaris amb capella adossada.

divendres, 11 de febrer del 2011

L'Alou (Pruit)

Prop de Pruit hi ha l’Alou. Una pagesia documentada ja al segle XII i que com totes les que han perviscut tants anys ha sofert diferents ampliacions i reconstruccions tal i com es pot veure exteriorment. La darrera va ser el 1906.
Te una bonica porta dovellada amb un escut i finestres esculpides. A la part del darrera es conserva el que era una antiga masoveria a la que s’hi accedia per una porta amb arc ben original. Així mateix, te adossada la casa dels senyors reformada i en molt bon estat.Detall de la porta amb l'escut.


La casa dels senyors al fons.


La masoveria a la part del darrera.

Porta de la masoveria.

divendres, 4 de febrer del 2011

Renyins (Rupit Pruit)

A prop del Coll de Pruit hi ha la petita vall de Renyins on trobem la casa d’aquest nom. A la llinda hi ha gravat “9bre. 21 del 1792 Miquel Carrera i Alou”. Cognom, Alou, corresponent a una pagesia mes important situada a prop. Aquest any podria ser el de la seva construcció.La cinglera d'Aiats es pot veure al fons.