dijous, 24 de febrer del 2011

Fàbregues (Viladrau)

Als límits del terme de Viladrau i a tocar el de Sant Sadurní hi ha la masia de Fàbregues, nom degut a que hauria estat en algun temps una fàbrica, de paper segurament. Es una casa abandonada no fa massa anys, a principi dels vuitanta encara hi vivien. Te una bonica porta dovellada i alguns elements arquitectònics a les finestres. Al costat hi ha una edificació moderna amb un estil de torra senyorial de finals de segle XIX que es la casa dels amos de la masoveria.

Bonica porta d'entrada.

Treballada finestra en un lateral de la casa.

Escala que porta a un nivell superior per l'exterior.

Edifici dels propietaris amb capella adossada.