dijous, 11 d’agost de 2011

Can Guilla (Fornils)

Ja només unes minses restes de parets i quasi ni el record, resten de Can Guilla. Masia de la Vall de Fornils i des de la qual es veu el Castell alineat amb La Triola i els cingles del Far com a decorat.
Una referència a la casa la trobareu al exaustiu article sobre La Donada que va publicar a la Revista Ausa, Toni Donada i que us transcric tot seguit perqué us feu una petita idea de la vida en aquesta casa i tantes altres en el seu temps.

Can Guilla (1890): Aquesta casa tampoc no la documentem fins molt tardanament, concretament en el mapa de les Guilleries de Juli Serra (1890). El mas es troba prop de la riera de Sallent, a la banda de Paderneres, poc més avall de la zona que hem inventariat, en un indret amb un fort pendent i molt rocós. Quan Quirze Parés va fer el seu estudi ja estava abandonada
de feia temps i en runes. Josep Berenguer em comentà que en una ocasió que es
van carbonar els seus boscos fins i tot va ser difícil trobar terra per a cobrir les
piles. De la duresa del lloc n’és una bona mostra la dita que recorda haver sentit
de petit, quan vivia a Rupit, adreçada a la canalla que no volia menjar: vuit dies a
Can Guilla hauries d’anar! El nom mateix ens fa pensar que no es tracta pas d’un
mas massa antic.
Les dimensions d'aquesta paret que es la de més longitud deixen veure les reduïdes dimensions de la casa que segurament seria de planta baixa.


El mapa de Juli Serra del 1890 i les indicacions de gent del pais ens varen permetre arribar a les restes molt amagades de la casa.