dissabte, 24 de maig del 2008

Can Faire

Dintre el terme de Sant Sadurní hi trobem la casa de Can Faire, de reduïdes dimensions i adaptada al pendent de la muntanya. La casa no apareix en els fogatges de 1553 ja que ha de ser posterior, segurament del segle XVIII. Tot i ser molt petita tenia un quintà considerable tenint en compte el lloc on està. Es una casa de planta baixa i pis. A baix hi havia la cuina amb la llar de foc i unes petites quadres, i a dalt les habitacions. Al costat hi te una part que sembla afegida posteriorment amb quadres a sota i una galeria amb baranes de fusta a la part de dalt. Les obertures son totes quadrangulars amb les llindes de pedra menys la porta que la te de fusta. La teulada segueix el desnivell del terreny i es d'un sol vessant, diferenciat del de l'annex que es oposat . Pel que es pot veure, actualment està llogada com segona residència.Aquí es pot veure com segueix el desnivell de la muntanya


Vista de la casa i el quintà

La casa a primer terme i al fons la casa de la Vinya i les cingles de Sant Llorenç .