divendres, 2 de maig del 2008

Casa Nova de la Pessa (Castanyadell)

La Casa Nova de la Pessa pertany al municipi de Vilanova de Sau. Es ja una ruïna important i difícil de localitzar ja que es troba dalt de la muntanya i la vegetació la cobreix . Sembla que va ser abandonada als anys seixanta. Les llindes de portes i finestres son de fusta, no era massa gran i tenia planta baixa, pis i unes golfes. Els materials de construcció fan pensar que data del segle XVIII , encara que no se’n te coneixement en documents massa antics.


Vista mes sencera de la casa.


El que es veu des de la porta anterior.

Vista de la casa amb els turons de Romagats al fons.