dilluns, 27 d’octubre del 2008

Rajols (Tavertet)

Al nord-est del terme de Tavertet sobre la fondalada on es troba Rupit hi ha la casa de Rajols, al costat del camí de Tavertet a Rupit passant per l’Avenc. Com es pot comprovar ha estat modificada en diferents ocasions i se l’hi ha afegit una part al cantó de llevant. En una pedra hi ha gravat 1787 que deuria ser l’any de la darrera reforma. L’entrada actualment es per llevant però es veu clarament que antigament era pel sector oest on hi havia una gran portalada sense cap interès a la que actualment se li ha canviat la porta original per una de metàl·lica amb un gust mes que dubtós. Els marcs de les finestres son de pedra el que indica que la casa es antiga hi ho podem comprovar amb una documentació del 1269 en que Arnau de Rajols hi figura com a testimoni. També en un altre document del segle XIV hi consta que tenia vinyes. Hi ha bastants més documents en que surt anomenada. Actualment està habitada i té unes granges al costat. Com a curiositat remarcar la bonica font de pedra que hi ha poc abans d’arrivar a la casa venint de Rupit.

Façana i porta d'entrada a la casa antigament.

Actualment s'accedeix a la casa des de la part de llevant per l'afegit que es va fer.