dissabte, 26 de juliol del 2008

Masferrer (Sant Sadurní)El gran casal Masferrer de Sant Sadurní d’Osormort està conformat per diferents cossos d’edifici situats entorn d’un pati. El primer i més gran és el que es troba a migdia del pati; és el més antic i a partir del qual s'han anat fent ampliacions i construint els cossos nous. A la façana meridional observem que la coberta és a doble vessant: el mur és emblanquinat, llevat de les canonades, de les llindes de les finestres i dels arcs de les galeries.
La part superior de la façana septentrional està decorada amb uns esgrafiats de temàtica profana i mitològica. Un balcó corregut de ferro forjat acaba de donar un aspecte senyorial a aquesta façana. Posteriorment, hi van ser construïdes dues galeries i una capella. A l'interior cal remarcar el sostre del menjador, que presenta una volta amb decoració, la sala, que correspon a l'exterior amb els balcons bessons de la façana de tramuntana de l'edifici principal.

La part septentrional del pati a on s’entra per una bella portalada d’arc escarcer datada del 1787, es on hi ha la casa dels masovers.
Cal esmentar els esgrafiats per la seva bellesa i pel seu contingut temàtic i simbòlic. A la façana de l'edifici principal trobem exponents de l'antiguitat clàssica i del renaixement: l'escultura (FIDIAS), la pintura (MIGUEL ANGELO) i l'arquitectura (VITRUBIO); també hi ha la representació de la milícia, la música i l'agricultura. A sota, en un altre fris, hi veiem la "FAMA", "TIEMPO", i els quatre elements naturals essencials: "TIERRA", "AGUA", FUEGO " i " AIRE ". A les altres façanes hi ha temes relacionats amb la caça del porc senglar, la representació de Neptú, Sagitari, la lluita de l'home amb un lleó, la Justícia, dos àngels que ofereixen un ceptre i una corona, un tocador d'arpa, etcètera. Temes al·legòrics i simbòlics amb una clara inspiració en l'antiguitat clàssica.

Al segle XIII i principis del XIV es varen començar a edificar les cases a la sagrera de l’esglesia de Sant Sadurní, de les que només queda Masferrer que ere la ferreria del terme. El 1224 Pedro Ferrer del Mas Ferrer venia a Maria Crivillera, la seva germana, una casa de la seva propietat edificada a la sagrera de l’esglesia.

Al segle XVIII va viure la seva època d’esplendor com ho demostren les diferents ampliacions que es varen fer en aquesta època. Les inscripcions realitzades a l'edifici: "JOSEPHUS MASFARRE ME FECIT = 1706", "PAULA MASFERRER DONCELLA 1721", "CARLOS PUJOL MASFERRER 1799", permeten datar les diferents ampliacions i reformes fetes en aquesta època.

Com a curiositat esmentar que Jaume Masferrer “Àlies Tocasons” el famós bandoler del segle XVII seria un descendent de la casa.Pati interior.


En aquesta llinda es poden veure el efectes del salpàs sobre la pedra.

Detall dels esgrafiats.

Amplieu i veureu els detalls.

Interior de la portalada.

Accés al primer pis des de l'exterior.

Detall de la forja d'un balcó.

Portalada d'entrada al pati.