divendres, 1 d’agost del 2008

Can Burjada (Vilanova)


Can Burjada es una masia documentada ja, segons l’arxiu episcopal de Vic, al segle XVII, on hi vivia Anton Burgada, mestre de cases provinent de França.
Des que es coneix, la casa no ha canviat de familia propietària i encara es dedíquen a la pagesía.
L’edifici es de planta rectangular amb la teulada a dues vessants. Consta de planta baixa , pis i golfes que servien de graner.
En la imatge de la façana s’hi aprecia un afegit fet posteriorment a la construcció original, així com un magatzem adossat a la façana . Les obertures son quadrangulars i de diferents èpoques, segons indiquen els materials emprats. La porta presenta un arc escarcer fet amb materials mes moderns.
Com a curiositat, a la façana hi destaca un rellotge de sol de considerables dimensions.


La casa amb els cingles de Sant Llorenç al fons.Detall del gran rellotge de sol.