divendres, 4 de juliol del 2008

La Boixeda (Sant Sadurní)

A Sant Sadurní , al costat de l’antiga carretera i trobem la casa La Boixeda en un acceptable estat de conservació ja que es fa servir per guardar menjar per als cavalls que pasturen per els seus camps. Com moltes però, també està deshabitada, va quedar buida a principis del setanta quan va morir l’home del matrimoni gran que hi vivia .
De la casa hi ha noticies ja el 1304 en un document en que Grao de Montalt lloga una casa al sacerdot Jaume Ferrer a la sagrera de l’esglesia de sant Sadurní i que limita amb la casa Buixeda. Al segle XV amb en Gabriel Boxeda i en els fogatges del 1553 hi figurava com a propietari en Jaume Boxeda. La porta principal es dovellada i remarcable, amb una finestra a sobre molt treballada i amb relleus a la llinda.Les llindes de les demés portes i finestres son de totes menes, el que demostra les diferents èpoques constructives. Sorprèn però que la porta estigui precisament a la part nord de la casa en un lloc estret i obac on no destaca gens la seva bellesa i que a la part mes visible i solella les obertures siguin molt mes senzilles i reduïdes. A la casa s’hi aprecien diferents modificacions i aquesta podria ser la raó de la ubicació de la porta. Finalment dir que te forma rectangular amb la teulada a dos vessants i el carener paral·lel a la façana. A la part de llevant hi te una galeria de considerables dimensions.


Camí per anar a la casa , molt a prop de la carretera.

Vista de llevant.


Detall de la porta.

Finestra sobre l'entrada.