dijous, 4 de novembre del 2010

Bojons de Dalt

Un dels masos més antics de Sant Sadurní es Bojons de Dalt situada prop del Molí de Bojons del que ja hem parlat, però el que parlem ara està uns metres més per sobre la Riera Major. Actualment es una segona residència i en el seu quintà fa anys s'hi va fer una urbanització. Te una bonica porta dovellada en la que s’endevina l’any 1779, una de les modificacions que s’hi varen fer. Apareix en els fogatges de 1497 però es anterior.
Vista baixant pels quatre camins.

Façana principal.

Detall de la porta.

Imatge de mitjan segle passat.