divendres, 20 de juliol del 2007

Sellabona (Sau)

La casa de Sellabona pertany al terme de Vilanova de Sau i es troba situada aigües avall del pantà de Sau just avans del túnel de desguàs.Té els orígens al segle XVII i era una masía prou important si mirem les restes que encara estan d'empeus. Es va abandonar perquè afeigit al despoblament rural del temps en que es va produïr, no tenía cap camí apte per a vehicles . Es troba enlairada en una situació de privilegi sobre un meandre del Ter passat l'anomenat Torrent Pregón. Val a dir que l'aillament es total encara que actualment hi arrivi una carretera.