divendres, 9 d’octubre del 2009

Can Bosch (Viladrau)

En el límit entre les Guilleries i el Montseny molt a prop de la Sala, casa natal de Joan Serrallonga en terme de Viladrau, hi ha Can Bosch, una masia d’aspecte senyorial amb una masoveria al costat, de dimensions quasi tan grans com ella. Es de planta quadrada amb la teulada a dos vessants i el seu estat es precari encara que no crític tot i estar apuntalada en diferents llocs. Hi caldria una actuació urgent però costosa donades les dimensions de la casa, tot i que sembla que s’ha refet la teulada i potser continuaran les reformes. La masoveria en canvi presenta un aspecte millor degut segurament a que està habitada. A destacar una gran era davant la cabana que forma com una plaça envoltada d’un pedrís a tot el voltant i també la font de davant la masoveria. El nom de la casa no consta en el fogatges de 1553 però podria haver canviat de nom. En dues llindes de la façana hi ha gravats als anys 1723 i el 1741.

Arribant a la casa amb el Montseny al fons.

La masoveria i l'ere a primer terme.

Plaça que forma l'era.

El casal per la part del darrera que dona a tramuntana.

Façana principal.

Diferents detalls de les finestres.La cabana.

Masoveria.

Detall de la porta de la masoveria.

Edifici auxiliar.

Font davant la masoveria.