divendres, 14 d’agost del 2009

Can Borrell (Sant Hilari)

Sota Sant Miquel de les Formigues mirant cap a Sant Hilari hi ha les restes de Can Borell que tot i estar molt enrunada deixen veure que havia estat una casa d’una relativa importància. En una de les portes hi ha gravat 1852, segurament la darrera reforma.
En els fogatges de 1553 no hi ha cap pagès amb el nom Borrell al terme de Sant Hilari però si al poble amb el que hi ha la possibilitat que en fos el propietari i el mas estigués habitat per un masover. De totes maneres les restes no semblen pas tant antigues.

La casa al costat de la carretera que va al casal del Soler.

Una de les entrades, segurament a la masoveria.

Gravat sobre la porta.

L'altre porta al costat d'una paret ensorrada que deixa veure l'interior.

Lloc on es troba la casa mirant des de Sant Miquel de les Formigues.