dilluns, 4 de maig del 2009

Can Manel (Castanyadell)

A la Vall de Castanyadell i al nord de l’esglesia hi ha aquesta petita masia al costat del torrent conegut com Sot de les Basses que ha estat restaurada i que serveix de segona residència. Es de planta rectangular amb la teulada a dues vessants. De planta baixa i un pis, te poques obertures i petites, amb la part de les corts convertida en un porxo amb les restes del forn de pa al seu interior. No hi ha dades antigues de la casa i segurament es va construir al segle XIX.

La petita casa per davant.Te poques obertures i petites.