dimarts, 14 d’abril de 2009

El Cominal (Sant Hilari, Querós)

La masia El Cominal està situada entre Serrallonga i el coll de Querós. Era una masoveria del mas Serrallonga en temps del bandoler raó per la qual va ser cremat i enderrocat perquè no s’hi pogués refugiar, al igual que els hi va passar a la Querosa , Busquets i al mateix mas Serrallonga. Es una masia antiga que ja apareix en els fogatges de 1553 però segurament es anterior. El seu estat ja es irrecuperable però encara es una fita important en el paisatge, tot i que queda molt camuflada per una plantació de pins que s’hi va fer fa anys a tot el seu quintà, al igual que a la majoria de masies de la zona.
En un comentari fet després de les fotografies podreu trobar una referència sobre aquesta casa feta per Artur Osona a finals del segle XIX.

Serralada de Serallonga on hi ha la casa.
Aigüera.

Llar de foc.Part de les corts.


Edificació auxiliar.


1 comentari:

Anònim ha dit...

Molt interessant la teva feina, t'envio aquesta ressenya treta d'uns textos que estic treballant publicats al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Es escrit per Artur Osona el 2 Maig 1898, i fa referència a un guia que l'acompanyava, en Joan Farró (a) Patata. I és un retall de vida a la casa de El Cominal.

"Lo dia 16 de Febrer prop-passat D. Jaume Rulet, proprietari de la casa Cominal de Carós, que viu a Torelló, y un jove de Montesquiu, comerciant de fusta, comprador de boscos, comprometeren a n'en Patata pera que'ls acompanyés a l'esmentada casa Cominal de Carós. (...) A tres quarts de 9 sortien de Vich los viatgers montats y guiats per en Patata. Passaren per Folgaroles, Collsameda,. Salt de la Minyona, pont de la Malafogassa, Sant Andreu de Balcells y Vallclara, arribant a la casa del Cominal, ahont hi dinaren. En acabat de dinar anaren a veure'l bosch que s'havia de vendre, soparen junts ab la natural expansió, y dormiren en la mateixa casa.

Els meus blocs:

http://percaminshistorics.blogspot.com/
http://hianiremapeu.blogspot.com/