dijous, 13 de desembre del 2007

El Sangles (Sau)

Continuant per la zona de Querós arribo al Sangles. Havia estat una gran casa. Al costat del Ter poc abans d’arribar a on desemboca el túnel de desguas del pantà de Sau i just davant de Sellabona, ja descrita anteriorment. Només queden restes de parets folrades de vegetació. Quasi imperceptible. 18/05/2007.