dissabte, 8 de març de 2008

Les Gleies (Antic veïnat de Fornils)

Masia existent l'any 1197, però actualment és fruit d'una reforma general del segle XIX. El seu nom es deu a estar a prop de l'antiga església de Sant Pere de Fornils. És una edificació de dos cossos de vessants a laterals, el principal de tres plantes i el posterior de dos. Les obertures són totes quadrangulars amb llinda monolítica, alguna de les quals decorada amb motius en relleu. Al costat de la finestra principal, que té balcó, hi ha, adossada, una comuna de rajol de construcció posterior. Abandonada, s'ha iniciat a la casa el procés d'enrunament.

Porta d'entrada i balcó on es va instal-lar una comuna.


Detall de la pica on encara hi ha diversos utensilis.

Vista de la casa des de les restes de Sant Pere de Fornils.

Sant Pere de Fornils, que es troba a cent metres de la casa, possiblement centrà una antiga parròquia que desaparegué a finals de l'edat mitjana. L'any 1560 l'església ja no funcionava i, abandonada, s'anà enrunant. Actualment i com podeu veure a la fotografia en resta una part de l'absis, semicircular, amb una finestra i conservat en una alçada propera als 2 metres.